ECHOS osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije obuhvata teoretsku nastavu i praktičan rad u trajanju od 12 nedelja.

Teoretska nastava obuhvata 31 predavanje i 15 tutorijala koji su dostupni na ECHOS edukativnoj platformi polaznicima kursa.

Uz svako predavanje postavljen je test od 10 pitanja (ukupno 310 pitanja). Uslov za položen test je minimalno 60% tačnih odgovora. Testovi se mogu polagati do kraja kursa. Test se polazniku kursa “otključava” nakon odlslušanog predavanja. Potrebno je položiti sve testove. Uputstvo za polaganje testova pogledajte na sledećem linku: