Od oktobra 2022. godine praktična obuka se obavlja u sledećim ehokardiografskim kabinetime u Srbiji:

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodina

KBC Zemun

KBC Dr Dragiša Mišović

KBC Bežanijska Kosa

Vojnomedicinska akademija

Univerzitetski klinički centar Niš

Univerzitetska dečja klinika Tiršova

KBC Zvezdara

Tokom praktične obuke polaznik izvodi preglede pod supervizijom mentora i vodi log-buk. Potrebno je minimalno 100 pregleda.

Dinamiku praktične obuke i uputstvo za pripremu log buka pogledajte na sledećem linku.

UPUTSVO ZA IZRADU LOG BUKA
 • Tokom praktične obuke polaznik uči osnove ehokardiografskog pregleda pod supervizijom mentora i vodi elektronski log-buk (ako je tehnički nemoguće, onda u štampanoj formi).
 • Tokom prvog meseca praktične obuke polaznik uči osnovne ehokardiografske preseke i upoznaje tehnike pregleda (2D, M-mod, pulsni, kontinuirani i kolor dopler).
 • Tokom drugog meseca polaznik uz pomoć mentora počinje da piše ehokardiografski izveštaj posle svakog pregleda, a u trećem mesecu obavlja kompletan ehokardiografski pregled kod različitih patoloških stanja i fokusira se na završetak log buka (strukturu log buka videti dole).
 • Potrebno je minimalno 100 izveštaja o obavljenim pregledima polaznika pod supervizijom mentora.
 • Polaznik obavljene preglede evidentira u evidencionom listu, a izveštaje sakuplja u eletronskoj formi (pdf).
 • Svaki pregled se numeriše od 1 do 100.
 • Izveštaj se memoriše u digitalnoj formi (pdf).
 • Izveštaj ne sme da sadrži lične podatke pacijenta (ime, JMBG, adresu i sl) ili ako oni postoje ne treba da budu čitljivi (staviti masku/precrtati markerom).
 • Izveštaj sadrži datum kada je pregled obavljen i dijagnoze pacijenta.
 • Struktura izveštaja je u skladu sa EACVI smernicama za pisanje ehokardiografskog izveštaja i praksom ehokardiografskog kabineta gde se obavlja obuka.
 • Izveštaj potpisuje polaznik i mentor.

Struktura log buka:

 • normalan nalaz – max 30% svih izveštaja
 • disfunkcija LK (uključujući sve kardiomiopatije i ishemijsku bolest srca) – min 6 % svih izveštaja
 • infarkt miokarda (uključujući i komplikacije) – min 6% svih izveštaja
 • mitralna i aortna valvularna bolest (uključujući i veštačke valvule i endokarditis) -min 6% svih izveštaja
  urođene srčane mane – min 2% svih izveštaja
  bolesti aorte – min 2% svih izveštaja
 • bolesti desnog srca – min 2% svih izveštaja
  bolesti perikarda (uključujući i konstrikciju/tamonadu) – min 2% svih izveštaja
 • srčane mase /trombi – min 2% svih izveštaja

Uslov da polaznik dobije ECHOS diplomu o položenom bazičnom kursu transtorakalne ehokardiografije su položeni testovi i kompletiran log buk.

Cena kursa: 300 000 dinara (može se platiti u ratama) na račun udruženja ECHOS (165-26205-97 Addiko banka); svrha uplate: Edukacija iz bazične transtorakalne ehokardiografije (ceo iznos ili rata); primalac: Ehokardiografsko udruženje Srbije – ECHOS.

Zainteresovane kolege molimo da se jave mejlom na echocardio.serbia@gmail.com, kako bi na vreme obezbedili svoje mesto u željenom centru. Polaznik će biti obavešten svim oslobodnim mestima u trenutku prijave za kurs.

Tu smo da VAMA pomognemo da ovu divnu i korisnu metodu savladate na najbolji način i postanete odličan ehokardiografista