SERTIFIKAT ZA UŠESNIKE – 2022

ECHOS

OSNOVNI KURS

Transtorakalne Ehokardiografije